Duyurular


Kamyonet cinsi araç sahibi olan şahıslar ve gerçek kişiler için "K2 Yetki Belgesi"

21.02.2008 Tarih ve 26794 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikte ki madde 1/d ile bundan böyle: gerçek kişiler adına hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla yapılan ve hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde ki K2 Yetki Belgesinin kapsama alanı dışına çıkartılmıştır.

Özetlenecek olursa: Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle, Yönetmeliğin kapsamı yeniden düzenlenerek adlarına “hususi” ve “kamyonet” olarak tescil edilmiş taşıtları bulunan, ancak gerçekte otomobil gibi kullanılan Ford Connect, Fiat Doblo, Renault Kangoo vb. taşıt sahibi  şahıslar  (gerçek anlamda vergi mükellefleri) için,  taşıtları ile yapılan hem taşımanın hem de taşınan eşyanın ticari olmadığı taşımalar, Yönetmelik kapsamı dışına alınarak , yetki belgesi alma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.

Diğer bir konu ise, ruhsatında kamyonet yazan araçlara sahip olan ve vergi mükellefi olmayan kişilerdir ki; K2 Yetki Belgesi ve ilgili sair tüm belgeler bu kişileri kapsamaz. Ancak bu konumda ki kişiler kesinlikle araçlarında, herhangi bir vergi mükellefine ait emtiaları taşıyamazlar. Tespiti halinde, araç sahibi ve taşınan malın sahibine 26/a bendine göre ayrı ayrı olmak üzere 2.000,-TL idari para cezası uygulanır.

» Diğer Duyurular

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.