Duyurular


Turizm sektöründe bulunan işveren, yönetici ve çalışanların dikkatine !

ÖNEMLİ VE GÜNCELDİR!

Sayın firma sahipleri, yöneticiler ve çalışanlar...

Karayolu Taşıma Kanunu bilindiği üzere Türkiye`de eşya/yük taşımacılığının yanı sıra, yolcu taşımacılığı sektöründe de kökten değişikliklerle reform yaratarak, taşımacılık sektörünü tüm bileşenleriyle,  ilgili tüm hizmetlerin şartlarının, özellikle istihdam edilenlerin niteliklerinin, haklarının, sorumluluklarının ve çalışma koşullarının yeniden belirlenerek, sektörün kamu yararına faydalı ve güvenilir olmasını amaçlamış ve bu bağlamda da, Devletin tüm kolluk kuvvetlerini il valiliklerince yetkilendirerek denetimlerine başlamıştır.

UYARIMIZIN TURİZM SEKTÖRÜYLE İLGİSİ NEDİR?

Turizm yerli ya da yabancı, her turisti kapsar. Doğasında insanların keşfetme, gözlem yapma, eğlenme, dinlenme gibi birçok temayı içermesi nedeniyle kitlelerin veya bireylerin bir yerden bir yerlere gitmesini sağlar ki bu da Karayolu Taşıma Kanunu`nun yolcu taşımacılığı hükümlerini tetikler. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, her türlü yolcu taşımacılığının ve ilgili tüm hizmet gruplarının, belirlenmiş Yetki Belgeleri ve Mesleki Yeterlilik Belgeleri ile yapılması şartını ve uygulama önellerini,  ilgili hükümlerle yasaya göre zorunlu kılmıştır.

Örneğin:
• Seyahat, tur, transfer ya da kendi lokasyonunuz da en basitinden getir götür amaçlı müşteri (yolcu)  taşımacılığı yaptığınız kendi aracınız veya araçlarınız var ise
• Veya işinizi idame ettirmeye yönelik firmanıza tahsis ettiğiniz ve mülkiyeti size ait olmayan araç/araçlar var ise
• Diyelim ki, yeni yatırımlar ve yeni fırsatlar diye düşündünüz, şehiriçi - şehirlerarası veya yurtdışı otomobil ile yolcu taşımacılığı yapmak istediğiniz de
• Küçük ya da büyük çapta Rent a Car işletmeciliğine giriştiğiniz de
• Ek gelir dediniz; bulunduğunuz bölgede olmadığını fark ettiniz ve yolcu taşımacılığı amacıyla her hangi bir otobüs işletmeciliğinden acentelik talep ettiğiniz zaman da
• Kesinlikle cezbeder, görülmesi gereken yerlerdir, artı kazanç diye düşündünüz ve turistlere kısa ya da uzun mesafeli turlar yapmaya karar verdiğiniz anda
• Yokluğunu görüp, fayda getireceğine inandınız ve kimsenin aklına gelmeyecek bir lokasyonda terminal işletmeciliğine odaklandığınız da
• 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile bu Kanuna göre hazırlanarak yayımlanan Seyahat Acenteleri Yönetmeliği hükümlerine göre kurulmuş Seyahat Acenteliği Belgesine sahip olanlara,

Görüleceği gibi birçok kombinasyonlar düşünülebilir. Fakat tüm bu olası faaliyetlerin temelinde "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Faaliyetlerinin"  bulunması nedeniyle, tüm gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin yasa gereği "YETKİ BELGESİ" ile  "ÜDY, ODY ve SRC türü MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ" ne sahip olma zorunluluğu vardır. (ÜDY = Üst Düzey Yönetici / ODY = Orta Düzey Yönetici)

Yetki Belgesinin olmaması durumunda, idari para cezalarının yanı sıra yolcu taşımacılığında iştigal eden kişi / kişilerin bu tür faaliyetleri derhal durdurulur. Yetki Belgesi almak suretiyle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiler, yasa gereği ÜDY, ODY ve SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgelerine sahip kişi / kişileri istihdam etmek zorundadırlar. ÜDY, ODY, SRC türü belgelere sahip kişilerin istihdam edilmemesi halinde, Bakanlık tarafından verilen Yetki Belgesi yine Bakanlık tarafından geri alınır gerekirse iptal edilir ki, bu da yine yolcu taşımacılığı faaliyetinin son bulması anlamına gelir.

SİZE NE GİBİ FAYDASI OLACAK? SİZİN İÇİN NE YAPARIZ?

ŞİRKET SAHİPLERİ VE ORTAKLARI...

Esas iştigal konunuz olan turizm odaklı ticari faaliyetlerinize, potansiyel müşterilerinizi şehiriçi / şehirdışı / uluslararası anlamda, karayolu ile  bir yerden bir yerlere getirilmesi veya götürülmesi amacıyla ciroyu artırmak maksadıyla, Bakanlığa başvurur Yetki Belgenizi alır, ticari faaliyetinize geçersiniz. Ancak...

Asgari 3 ay süreyle ve Bakanlık tarafından belgeli bir kurumdan eğitim almak, 1500 - 2000 TL bedel ödemek, iş kaybı yaşamak ve takiben Bakanlığın açacağı sınava girip, sınavı kazanmak şartıyla elde edilebilen, ÜDY veya ODY belgesi olmaksızın, alacağınız Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesinin size getirisi olmayacak, sorun yaşatacaktır.

Başka bir örnek te ise: Bahse konu mevzuatları içeren bir şirketin yönetim kurulunda yer alabilir veya ortağı olabilirsiniz, kendi imkanlarınızla veya başka bir oluşum içinde böylesi bir sektörde müteşebbis olarak tek başınıza veya yeni ortaklarınızla yer almak istediğinizde, size tavsiyemiz: o gün geldiğinde ÜDY veya ODY belgenizin kesinlikle cebinizde bulunmasıdır.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ, PROFESYONELLER VE İDARİ AMİRLER...

Şuan bulunduğunuz firmada belki de yarın başka bir firmada benzer konumlarda iştigal ederken neden belgeniz yok diye terfi etmeyesiniz veya daha avantajlı bir işe, belgenizin sağladığı imkânlarla niçin sahip olmayasınız?

Size verilen işin gereklerini yerine getirmek isterken ya da başka bir anlatımla, işverenle olan hizmet akdiniz gereği; yöneticiliğinizi, idari amirliğinizi yapabilmeniz için Bakanlığın zorunlu kıldığı ÜDY - ODY türü belgenizin olmamasının, kanunen işinizi yapmanıza engel durum oluşturması yüzünden, işverenin 4857 sayılı iş kanununa göre işinize son vermesi veya görev alanınızın işveren tarafından değiştirilmesini düşünebilir miydiniz?

Bakınız bu daha da önemli: Türkiye’de yolcu taşımacılığı sektöründe onbinlerce,  belki de daha fazla vergi mükellefi var. Tüm bu firmalar Yetki Belgesi almak suretiyle çalışıyor ve gelir elde ediyorlar. Her yetki belgesi olan firmanın bünyesinde ÜDY ve ODY türü belgeye sahip kişi / kişilerin istihdam edilme zorunlulukları var, fakat buna karşın Türkiye’de bu talebi karşılayacak belgeli insan sayısı az ve ihtiyacın giderilmesi için eğitim+sınav yoluyla sektöre eleman kazandırılması oldukça zor bir süreç.

Kısa bir süre sonra ÜDY ve ODY türü belgesi olanlar, çalıştıkları firmaların haricinde aynı anda birçok firmada part time çalışıyormuş gibi bordrolu gözüküp ekstra gelir elde edeceklerdir. Hâlihazırda pek çok firma sadece bu amaçla AB UYUM GROUP u aramaktadır.

Biliyor muydunuz? Oysa; AB UYUM GROUP'a başvurmanız halinde, biz sizin adınıza hareket ederek ve yasalarda ki imkanları sizin için değerlendirerek ÜDY, ODY, SRC türü belgeyi size, eğitime gitmeden, fahiş bedeller ödettirmeden, Bakanlığın açacağı sınava göndermeden ve en önemlisi iş kaybı yaşatmadan, DOĞRUDAN ALIRIZ...

» Diğer Duyurular

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.