Duyurular


Yetki belgesi talebinde bulunanların adli sicil kayıtları nedeniyle yetki belgesi alamamalarına karşın yeni getirilen imkanlar.

Adli sicil kayıtları şartına getirilen düzenleme:

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin c) bendinde sayılan suçlardan her hangi biri ile hürriyeti bağlayıcı bir suç ile mahkûm olan kişilerin Ulaştırma Bakanlığı'ndan istemiş bulundukları yetki belgesi taleplerinin karşılanması mümkün bulunmamaktadır.

Ancak, bazı mahkûmiyet kararlarında; bahis konusu suçlara ilişkin ilgili kanun ve madde ifade edildikten sonra hapis cezasına ilişkin mahkûmiyetin 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uygulanmak suretiyle para cezasına çevrildiği ya da yine 647 sayılı yasanın 6 ıncı maddesi belirtilerek ertelemede bulunulduğu görülmektedir.

647 sayılı ve 756 sayılı yasaların ilgili maddelerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; altta linki verilen genelgeyle mümkün kılınır hale getirilmiştir.

GENELGE (2007/KUGM-05/GENEL)

» Diğer Duyurular

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.