Duyurular


Merkezi adresi köy veya belde olan, köyden/beldeden köye/beldeye veya köyden/beldeden ilçe/il merkezine veya bunların aksi istikamette yapılacak yolcu taşımalarında; Y ve D4 belgesi aranmaması hk.

  T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

Sayı  :B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-1000                                                                                             18/01/2011
Konu :Kısa Mesafeli Yolcu Taşımalarında Denetim

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  GENELGE
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (2011/KUGM- 06/YOLCU)

Bilindiği üzere, 11 Haziran 2009 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği uyarınca; taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi yolcu taşımaları ile 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımaları için gerekli olan D4 türü yetki belgeleriyle yapılacak taşımaların usul ve esaslarını düzenleyen (2011/KUGM-03/YOLCU) numaralı Genelge 28.12.2010 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Genelge kapsamında yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunacak merkezi adresi köy veya belde olan gerçek kişilerin yapılan düzenlemelere kolay intibakını sağlamak üzere; köyden/beldeden köye/beldeye veya köyden/beldeden ilçe/il merkezine veya bunların aksi istikamette yapılacak yolcu taşımalarında;
1-  İlgili il ve ilçe trafik komisyonlarından “GÜZERGAH İZİN” belgesi almaları,
2- “Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmaları,
şartıyla, 31.12.2011 tarihine kadar yapılacak denetimlerde Y veya D4 yetki belgesi aranmaması hususunda bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.

Binali YILDIRIM
Bakan

DAĞITIM;

İçişleri Bakanlığı(Em.Gen.Md.ğü ve Jn.Gn.Kom.lığı)
81 İl Valiliği
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri


01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren D4 yetki belgesiyle ilgili genelge için alttaki linki tıklayınız !
Genelge-2011-Kugm-03 Yolcu-D4 Türü Yetki Belgeleri

» Diğer Duyurular

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.