Duyurular


Yetki belgelerinin yenilenmesiyle ilgili önemli duyuru (yenileme ücreti)

1 Kasım 2011 Tarih ve 28102 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME”
nin Yetki belgesi yenileme ücretleri başlığı altında;
“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Bakanlıkça karayolu taşımacılık faaliyetleriyle ilgili olarak verilmiş yetki belgelerinin 31/12/2013 tarihine kadar yenilenmesi halinde, yenilenme ücretleri güncel tam ücretin %5’i olarak uygulanır.”
hükmü yayımlanmıştır.


Taşımacılara önemle duyurulur.

» Diğer Duyurular

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.