Duyurular


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİNDE İLK DEFA! DEVLET MEMURLARI VE TEKNİK ÖĞRETMENLERE EĞİTİM BEDELİ %50 indirimle 990.-TL

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI OLAN DEVLET MEMURU 1200,-TL EK MAAŞ ALACAK...

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bilindiği gibi, özel ya da kamu kurum/kuruluşları fark etmeksizin çalışanların hakları, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının yaratılması amacıyla yürürlüğe alınmıştır. Bu güne kadar 4857 sayılı İş Kanunu ile gözetilen haklar, 2012 yılı haziran ayı sonunda çıkartılan yeni kanunla kapsamı ve içereği geliştirilmiş ve ciddi cezai müeyyideleriyle birlikte kamuoyuna sunulmuştur.

Yaşam kalitemizin gelişimi, çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitiminden, sosyal ve hukuki bir çok konuda günlük yaşantımızın bir parçası olan kamu hizmetlerindeki çalışanların da, iş kazasız, güvenilir ve sağlıklı koşullarda iş hayatlarını idame ettirmek istemeleri en doğal haklarıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ilgili maddeleri bu amaçları destekleyici atıflarda bulunmuş  ayrıca kamu çalışanlarının iş güvenliği uzmanı olabileceğine işaret etmiştir.

Kamu çalışanlarında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ayrıca İSG mevzuatları kapsamında bizlere hizmet verebilme imkanını sunan Bakanlığımızın bu konudaki gayretleri ve çalışmalarına binaen, sınırlı da olsa bir kampanya ile müdahil olmak istedik.

26.11.2013 tarihine kadar, hafta içi eğitim programlarımıza başvuran ilk 50 Devlet memuru ya da teknik öğretmene uygulanacak eğitim bedelimiz sadece 990.-TL' dır.

Belirlenmiş olan programlarımız kesin kayıt alımlarıyla devam ediyor...

Eğitim programlarımız için tıklayınız...

2012 yılının son günlerinde sıkça ele alınan ve gündem oluşturan, Devlet memurunun iş güvenliği uzmanı olması halinde 1.200,-TL' na kadar ek maaş alacağı haberleri gerçek oluyor.

# facebook sayfamızdaki yorumlarımızı ve duyurumuzu lütfen inceleyiniz.

abuyum.com is guvenligi

» Diğer Duyurular

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.