Psikoteknik değerlendirme belgesi hakkında yorumumuz


AAA

Psikoteknik, Psikoteknik raporu, Psikoteknik testi nedir? 

Psikoteknik Belgesini kimler alır?

Psikoteknik Değerlendirme Belgesi, Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde bir kısım sürücüler için alınması şart olan belgelerden biridir. Tamamıyla sürücünün ruhen sağlıklı olup olmadığının yanısıra kişinin söz konusu yetenek düzeyi ile sürücülüğe devam etmesinde risk olup olmadığını belirtir. Belge alması zorunlu olan sürücüler: Yetki belgesi sahibi bir vergi mükellefiyetine kayıtlı aracı kullanma potansiyeli gösterenlerdir. Bilindiği üzere yolcu ve eşya/yük taşımacılığı faaliyeti olan vergi mükellefleri, faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki belgesi almak zorundadırlar. Kendi araç/araçlarıyla kendi işleri için getir-götür türünden yapılan taşımacılık faaliyetleri de yönetmelik kapsamına alınmış ve K2 yetki belgesi alınma şartıyla kayda geçirilmiştir.

Türkiye'de Karayolu Taşıma Yönetmeliği nedeniyle psikoteknik değerlendirme belgesi alması zorunlu ve en fazla yüzdeyi oluşturanlar: K2 yetki belgesi kapsamında araç kullanan sürücülerdir. Dolayısıyla hafif ticari araç sınıfına giren ve ruhsatında kamyonet yazan bu tür araçlar, nerdeyse işveren de dahil olmak üzere tüm firma çalışanlarınca kullanılmaktadır. Sanayi, ticaret ve esnaf sanatkarlar odalarına kayıtlı vergi mükelleflerinin sayısının küçümsenmeyecek bir orana sahip oldukları ve bu mükelleflerin büyük bir kısmının da işlerini idame ettirmek amacıyla kamyonet türü araç kullandıkları düşünüldüğünde; ne denli büyük bir çoğunluğun yasadan etkilendiğini görürüz. Ayrıca toplam otuzyedi adet yetki belgesinden yirmidört tanesinin içeriğinde araç olduğunu keza bu kapsamda ki sürücülerin de psikoteknik değerlendirme belgesi almalarının zorunluluğu unutulmamalıdır.

Psikotekniğin Uygulama detayları nelerdir?

Sürücü analizi psikoteknik değerlendirme sonrası yapılır. Sürücü karşılandıktan sonra sessiz, kapalı bir odaya alınıp, mümkünse tok, alkol ve herhangi bir ilaç almamış, uykusuz ve yorgun olmaması istenir. Cep telefonu kapatılır. Yakın gözlüğü ve işitme cihazı gibi gereksinimleri yanında olmalıdır. Testlerin neleri ölçtüğü, kabaca nasıl değerlendirileceği sözel ve yazılı olarak anlatılır. Yapılan değerlendirmenin saklı kalacağı, raporlandırmanın sadece uygun olup, olmadığı şeklinde yapılacağı anlatılır. Bu uygulamanın aynı zamanda kendileri için referans niteliğinde olacağı da bildirilir. Önce kendi kendilerine  testleri doldururlar. Ardından testler değerlendirilir, son olarak psikiyatrik görüşmeye alınır. Psikiyatrik görüşmede nihai karar verilir.

Ortalama bir saat süren testler neticesinde, testi uygulayan psikoloğun imzalamış olduğu rapor psikiyatri uzmanınca değerlendirilir ve onaylanması için il sağlık müdürlüğü veya ilçe sağlık grup başkanlığına gönderilir. Sözkonusu kurum tarafından onaylanmayan raporun ve öncesinde yapılan testlerin bir değeri yoktur. Psikoteknik değerlendirme yapan çoğu merkez, sürücülere yapılan testle ilgili kredi kartı ebatlarında plastik bir kart verir. Kartın yasal geçerliliği yoktur ancak onaylanmış raporla birlikte anlam ifade eder ve yapılacak denetimlerde sürücüden raporu ibraz etmesi istenir.

Teste alınacak kişilerden bilgisayar kullanma deneyimi aranmaz. Psikoteknik değerlendirmenin sonucu ne olursa olsun doktorun vereceği karar esas alınır. Psikoteknik belgesinin her beş yılda bir yenilenmesi zorunludur.

   Psikoteknik belgesi almak istiyorum  

 

 

 

 

 

 

 

Psikoteknik Değerlendirme Belgesi almak için; altta yer alan "hizmet talep formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelere sahip olmak isterseniz, yine altta yer alan "sepete ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz.