Üyelik Sözleşmesi


AAA

Üyelik Sözleşmesi

1. TARAFLARIN TANIMI ve DİĞER TANIMLAR
Bir tarafta İmrahor Salacak Mah. Muhtar Tahsin Şahin Sokak No:4/1 Selimiye – Üsküdar 34668 / İstanbul adresinde mukim, www.abuyum.com.tr web sayfasının sahibi, AB UYUM Danışmanlık Müşavirlik Mümessillik Komisyonculuk Taşımacılık Hizmetleri Ltd. Şti (sözleşmede “AB UYUM” olarak anılacaktır), Diğer tarafta www.abuyum.com.tr (URL) web adresini ziyaret eden, Müşteri Üye Formu doldurmak suretiyle ürün satın almak isteyen üyeler (kullanıcılar) (sözleşmede “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır)
Üye kayıt Formu: AB UYUM’A ait web sayfasından ve hizmetlerinden yararlanmak isteyen kullanıcıların kişisel, firma, iletişim ya da finansal bilgilerini elektronik ortamda girmesini sağlayan, bu bilgilerin depolanmasına ve kullanıcıların isteklerine cevap vermek amacıyla oluşturulan veri tabanına yönelik elektronik formdur.
Üyelik Sözleşmesi: “www.abuyum.com.tr” web sayfasından yararlanmak ve hizmet satın almak isteyen müşteriler ile AB UYUM’UN karşılıklı yükümlülüklerini ve sistemin işleyişini ifade eder.
Hizmet Ürünü: AB UYUM’UN ilgi alanına giren ve danışmanlığını yapmış olduğu yasa, yönetmelik ve genelgelerin doğrultusunda, yapılan belgelendirme çalışmalarına olanak sağlayan, çalışma dosyaları, formatları ve içeriklerinden oluşan elektronik veri dizinleridir.
Bilgilendirme Formu: Hizmet ürünü satın almak isteyen MÜŞTERİ’YE, satın alacağı hizmet ürününün kapsamını, şartlarını, danışmanlık bedellerini, Devlete ödenecek meblağları, hizmetin başlama ve bitiş sürelerini, ilgili yasa ve yönetmeliklere yönelik özet bilgileri ihtiva eden ve satın alma işleminden önce MÜŞTERİ’YE gönderilen iletidir.
Profil: Hizmet ürünü satın almak isteyenin AB UYUM’A sunduğu ve aynı zamanda kurum, gerçek veya tüzel kişi olarak kendi sorununu tanımladığı, iletişim, firma, kişisel ve finansal bilgilerini belirttiği, araç, şube ya da bayi sayısını gösterdiği bilgilendirme türüdür.

2. ÜYELİK BEDELİ
Üyelik bedelsizdir. AB UYUM, üyelik için kesinlikle bedel talep etmeyecektir.

3. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI
AB UYUM web sayfasına üye olmak istiyorsanız, ilk olarak Üye Kayıt Formunu doldurmanız ve AB UYUM “Üyelik Sözleşmesi”ni kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Kararınız doğrultusunda, sayfanın altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğinin hemen yanında yer alan kutucuğu işaretlemeniz ve ardından “Kaydet” butonuna basmanız üyelik kaydınızı diğer bir anlamda da sözleşmenin onaylanmasını gerçekleştirir.

4. MÜŞTERİ’YE VERİLECEK HİZMETİN TANIMI
AB UYUM, Üye Kayıt Formu doldurmak ve sözleşmeyi kabul etmek suretiyle üyeliği gerçekleşen kurum, gerçek ya da tüzel kişiliğe internet ortamından ilan ettiği hizmet ürünlerini satmayı, danışmanlık hizmeti vermeyi ve web sayfasında ki üyelere özel içerik ve servislerden üyelerinin faydalanmasını sağlar. 
 
5. ÜYELİK SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ
MÜŞTERİ’NİN kendisinin belirleyeceği ya da sahip olduğu bir e-mail adresi ve şifreye gereksinimi vardır. Kullanıcı adı niteliğinde olan bu e-mail MÜŞTERİ’YE özel olup aynı e-mail ikinci bir MÜŞTERİ’YE verilmez. Şifre sadece sistemi kullanan MÜŞTERİ tarafından bilinir. MÜŞTERİ şifresini dilediği zaman değiştirebilir; şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla MÜŞTERİ’NİN sorumluluğundadır. AB UYUM, doğum günü, telefon numarası gibi kişisel bilgilerin şifre olarak kullanılmasını önermez. MÜŞTERİ şifresinin kaybolması halinde, “Şifremi unuttum” seçeneği ile sisteme tanıtmış olduğu e-mail adresine, unutmuş olduğu şifresinin AB UYUM tarafından e-mail yoluyla iletilmesini sağlar.

6. ÜYELİK GİRİŞİ
MÜŞTERİ, üyeliği gerektiren servis, içerik ve hizmet ürünlerinden faydalanabilmesi ve sisteme bağlanabilmesi için e-mail adresini ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem “Üye Girişi” yapmak şeklinde tanımlanır. MÜŞTERİ’NİN faydalanacağı servisler giriş yaptıktan sonra MÜŞTERİ’YE gösterilecektir.

7. HİZMET ÜRÜNLERİNİN TESPİTİ VE ÖDEME
Ana ve alt sayfalarda yer alan “Online Protokol” e, üyelik bilgileriyle giriş yapan MÜŞTERİ, AB UYUM’UN satmış olduğu hizmet ürünlerine ulaşabileceği “Protokol Sihirbazı”na gelir. MÜŞTERİ bu noktada konumu (kurum, gerçek kişi, tüzel kişi) ve satın alacağı hizmet grubunda ki ürüne (yetki belgeleri, mesleki yeterlilik belgeleri) yönelik seçimini yapar. Açılan tablodan ihtiyacı olan ürün ve kriterleri yönünde seçimlerini ilgili kutucuklara tıklamak suretiyle yaparak ve sayfada yer alan yönergelerle ilerleyerek satın alma işlemini tamamlar. MÜŞTERİ’NİN, danışmanlık hizmet ürünleriyle ilgili bedelleri, ürünlerin içeriğini, kendisine uygunluğunu ve Devlete ödenmesi gereken belge ve inceleme bedellerini ilgili linklerden ve sayfalardan tespit edebileceği şekilde sunulmuştur. Hizmet ürünlerine ilişkin ödeme: hizmet ürününün tesliminden önce defaten ve web sayfalarında belirlenmiş metotlarla ya da mail order yoluyla yapılır. Sanal POS uygulaması yönergeler ile anlatılmıştır. Ayrıca, alacağı hizmet konusunda direk, endirek bilgilenen MÜŞTERİ’NİN talebi halinde, mail order (e-posta veya faksla kredi kartlı ödeme talimatı) düzenlenerek kendisine iletilir. Mail order’ın imzalanarak AB UYUM’A iletilmesi siparişin onaylanması anlamına gelir. AB UYUM, müşterinin tespitleri ve danışmanlık hizmet ürünlerinin seçimi esnasında, çıkabilecek aksaklıklardan, yanlış hizmet ürünün satın alınmasından, web sayfalarında gösterilen işlemlerin tam olarak yapılmamasından dolayı sorumluluk kabul etmez. Tahsil edilmiş olan bedeller geri ödenmez.

8. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. MÜŞTERİ, AB UYUM’UN internet servislerinden yararlandığı esnada, “Üye Kayıt Formu”nda yer alan bilgilerin doğru olmayışından, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi ya da belge sunulması halinde doğacak zararlardan ve oluşabilecek yasal cezai müeyyidelerden sorumludur. Benzeri hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul ve taahhüt eder.
 2. MÜŞTERİ, AB UYUM tarafından verilen hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin telif hakkının AB UYUM’A ait olduğunu, bu hizmetlerin, çalışma dosyalarının, yazılımların ve sitede yer alan materyallerin hiçbir şekilde burada belirtilenin dışında kopya edilemeyeceğini, tekrar üretilip, dağıtılıp, sergilenip, yüklenip, tekrar oynatılıp, postalanıp, verici yoluyla geçirilip, dâhilen, fakat limitleşmemiş olarak, elektronik, mekanik, fotokopi suretiyle, kayıtlı veya herhangi başka bir şekilde çoğaltılamayacağını, üçüncü şahısların menfaatine sunulamayacağını, pazarlanmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 3. MÜŞTERİ satın aldığı verilerinin, AB UYUM’UN ihmalinin söz konusu olmadığı anda, yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden güvenli olarak çıkmaması v.b durumlarda) dolayı gelebilecek zararlardan dolayı AB UYUM’U sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. MÜŞTERİ, AB UYUM’DAN izin almadan AB UYUM’UN internet servislerini ticari ya da reklam amaçlı kullanmamayı, kurallara aykırı hareket etmesi halinde AB UYUM’UN gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu, MÜŞTERİ, kullanıcı adı niteliğinde ki e-mail adresiyle yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, bu ve 8. madde içeriği tüm hususları daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt ettiğini beyan eder.
9. AB UYUM’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 1. “Güvenilir Bilgi, Doğru Çözüm” sloganının doğrultusunda satılan danışmanlık hizmet ürününün içeriğinin verimliliği, yasa ve yönetmeliklere ne denli güncel olduğu, iletilen form ve belgelerin geçerliliği AB UYUM’UN sorumluluğundadır.
 2. Kredi kartıyla yapılacak alışverişlerde, kart sahibinin bilgilerinin korunması, sanal alışveriş ortamının güvenliği, rahatlığı ve anlaşılır olması AB UYUM’UN temel prensip ve sorumluluklarındandır.
 3. MÜŞTERİ’NİN satın aldığı danışmanlık hizmet ürünü, MÜŞTERİ lehinde yasaların elverdiği en hızlı şekilde sonuçlandırılacak, hizmet talebiyle birlikte yapılacak olan işlemler ve süreleri bilgilendirme formuyla birlikte MÜŞTERİ’YE iletilecektir.
 4. MÜŞTERİ’NİN talep etmesi halinde, kendilerince sunulan profilleri doğrultusunda kendilerine uygun olan belgelendirme çalışması ve içeriği hakkında telefon ya da e-mail ile ön bilgilendirme yapılacaktır.
 5. MÜŞTERİ memnuniyeti ve haklıdır prensibi, haklarımıza tecavüz edilmediği, kötü niyet ve istismar olmadığı sürece temel ilkelerimizdendir.
 6. Gizlilik ilkelerimiz, beyan ettiğimiz şekilde korunacak ve uygulanacaktır.
10. AB UYUM’UN YETKİLERİ

AB UYUM herhangi bir zamanda ve gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. AB UYUM sistemin geçici bir süre askıya alınması veya durdurulmasından dolayı, Üyelerine, çözüm ortaklarına ve üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. AB UYUM elde olmayan ve olası mücbir sebepler nedeniyle, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez.

11. FESİH VE REVİZE HAKKI
AB UYUM dilediği zaman bu sözleşmeyi revize edebilir ya da sona erdirebilir.  

12. TÜKETİCİ HAKLARI
 1. İade İşlemleri: Hizmet ürünüyle alakalı AB UYUM taraflı mağduriyetler, teknik nedenlerden dolayı hizmet ürününün iletilememesi, yaşanılan teknik problemlerin hasıl olduğu kesintiler ile bunlara bağlı olası sorunların sebebiyet verdiği çözümsüzlükler de 7 (yedi) gün boyunca para iadesi yapılır. Ayrıca, MÜŞTERİ’NİN kendisinde vukuu bulan sair veya mücbir sebepler nedeniyle hizmet ürününü ve yapılacak belgeleme çalışmalarını askıya alması, mamafih bilahare kendisinden talep geldiğinde beklemede olan çalışmaları 60 günü geçmediği takdirde kaldığı yerden devam ettirilecektir. MÜŞTERİ’NİN iyi niyetinin var olduğunu tespit ettiğimiz de, yanlış satın aldığı hizmet ürünü yenisiyle değiştirilecektir.
 2. İadeyi geçersiz kılan sebepler: AB UYUM taraflı sorun olmamasına rağmen, hizmet ürününü kullanamama, AB UYUM tarafından yeterli bilginin verilmesine rağmen ve herhangi bir sebepten ötürü geçerli sebep veya problem belirtmeden, hizmet ürününü kullanmama gibi sebepler nedeniyle, AB UYUM üzerinden satın alınan tüm hizmet ürünlerinde para iadesi söz konusu değildir.  
13. UYGULANACAK HÜKÜMLER

Bu sözleşmeyle ilgili olarak vukuu bulabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmede ki hükümler, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise, T.C. Kanunları (TTK, BK v.b) uygulanacaktır.

14. YETKİLİ MAHKEMELER VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve tarafların anlaşmazlıklarından dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan ve çözümlerinden İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

15. YÜRÜRLÜLÜK
İşbu 15 (onbeş) maddelik sözleşme MÜŞTERİ’NİN, “Üye Kayıt Formu”nu doldurup formun altında yer alan “Sözleşmeyi okudum, kabul ediyorum” seçeneğini onaylayıp “Kaydet” butonunu tıkladıktan sonra, taraflar arasında süresiz olarak akdedilir ve yürürlüğe girer.