Yasal sorunlarımız için hukuki destek / danışmanlık hizmeti istiyorum


AAA

justiceKarayolu Taşıma Yönetmeliği içinde ondört ana grupta olmak üzere toplam otuzyedi adet yetki belgesi, onüç adet mesleki yeterlilik belgesi vardır. Tüm bu belgeler birbirleriyle ilişkilendirilmiş ve birtakım kurallar oluşturulmuştur. Ayrıca her yetki belgesinin uygulaması yönünde farklılık gösteren detaylar mevcuttur. Ancak sektör çalışanlarının yönetmelik esaslarını yeterince bilmemeleri, yoğun ve kapsamlı denetimlerin henüz yapılmıyor olması neticesi keza sektör çalışanlarının mevzuatlar üzerinde yeteri kadar yoğunlaşmaması, muhtelif sıkıntılar yaratmaktadır. Sıkıntılar genellikle cezai müeyyideler, ihtarlar ve hatta yetki belgesi iptalleri şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Sektör içinde bu tür sıkıntılar yaşanırken, en büyük sorun: Denetim yetkisi olan kolluk kuvvetlerinin yönetmeliğe vakıf olmaması neticesi düzenlemiş oldukları yersiz ve hatalı tutanaklardır. Maalesef birçok mükellefimiz, eğer ki bize danışmamış olsalardı onbinlerce TL cezayı ödemek zorunda kalacaklardı.

Diğer bir sıkıntıysa, keza yerel yönetimlerin ve mülki amirliklerin karşılaştıkları her yeni bir belgelendirme hizmeti karşısında, deneyimlerinin olmaması sebebiyle haklı olarak kararsızlık göstermeleri ve mükellefin taleplerini karşılayamamaları sonucu yaşanan sorunlar. Sorunlar çoğu kez mükellefin ticari faaliyetini idame ettirememesi, kamu ihalelerinden faydalanamamasına yol açmaktadır. Ayrıca sektör çalışanlarının da çoğu zaman doğrudan belge alabilme haklarının da, yapılan incelemelerde gözden kaçtığını ve belgenin temini için yüksek bedellerin ödendiğini ve gereksiz iş kayıplarının yaşandığını izliyoruz.

 

Sektör çalışanları, hukuken haklı olup olmadığınız tespit edilsin ve yasal platformlarda mağduriyetinizin giderilmesi ve hakkınızın iadesini istermiydiniz? Bize ulaşın hukuk müşavirlerimiz yanınızda olsun.

Hukuk müşavirleri, müvekkilinizin savunmasında etkin ve sizi sonuca götürecek kusursuz bir bilgi donanımına sahip olmak istermisiniz? Bize ulaşın danışmanlık hizmetimizden yararlanın.

Her türlü hukuksal destek hizmeti için bize doğrudan, telefon, faks veya altta yer alan "Hizmet Talep Formu" ile ulaşabilirsiniz.