4925 sayılı KTK - 2011 Yılı idari para cezaları ve miktarları


AAA

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları / 2011 yılı   www.abuyum.com                                     
4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; Uygulanacak Ceza Miktarı
(a) bendinin;                           [TL]
  birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara)
2.201,-
  ikinci fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
550,-
  üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)
439,-
  dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranarak bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)
2.201,-
(b) bendinin son cümlesindeki ceza miktarı:
     (taşıma senedi olmaksızın eşya taşıyanlara)
1.232,-
(c) bendinin;  
  ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
369,-
  ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)
616,-
(d) bendinin;  
  ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)
1.232,-
  ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)
616,-
  üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
369,-
(e) bendindeki ceza miktarı:
      (10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve  taşıma işleri komisyoncularına)
2.201,-
(f) bendinin;
  birinci fıkrasının;                                                                                                                      
  ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret tarifesi düzenlemeyenlere)
616,-
  ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Ücret tarifelerine uymayan veya değişik ücret tarifeleri uygulayanlara)
616,-
  üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara)
245,-
  ikinci fıkrasının;  
  ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(Zaman tarifesine uymayanlara)
245,-
  ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara)
122,-
(g) bendindeki ceza miktarı:
     (13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne)
2.201,-
(h) bendindeki ceza miktarı:
     (14 üncü maddeye aykırı davrananlara)
616,-
(ı) bendinin birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
    (18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara)
1.232,-
(i) bendindeki ceza miktarı:
    (22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılara)
616,-
(j) bendindeki ceza miktarı:*
    (32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)
369,-
(k) bendinin;  
  ilk cümlesindeki ceza miktarı: 
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)
616,-
  ikincisi cümlesindeki ceza miktarı: 
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren şoförlere)
245,-