D Yetki Belgeleri tanımı ve başvurular


AAA

D Yetki belgesi, otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

D1 Yetki belgesi: D1 belgesi, tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

D2 Yetki belgesi: D2 belgesi, tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

D3 Yetki belgesi: D3 belgesi, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara verilir.

D4 Yetki belgesi: D4 belgesi, taşıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ve 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası tarifeli ve tarifesiz olarak ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir. Sadece tarifesiz taşımacılık yapmak üzere D4 yetki belgesi düzenlenmez.

AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.