Ulaştırma Bakanlığı - Karayolu Taşıma Kanu ve Yönetmelikleri hk. / K1,K2 vd. yetki belgeleri - Src - Ody - Üdy - Psikoteknik Değerlendirme


AAA

AB UYUM GROUP Çalışmaları Hakkında:

Bizler ya da farklı açıdan bakıldığında: www.abuyum.com , günümüzde hizmet sektöründe hizmeti alanların ve verenlerin klasikleşmiş iş hiyerarşisini ve iş görebilme yetisini fiziksel bir koşuşturmaca ve telaş içinde gerçekleştirirken, bizler onların tersine ve iş kaybını minimize eden, hizmet sürecinde kaliteyi en yukarı taşıyan, kendi kazancını ve müşterisinin giderlerini realize eden interaktif bir sistemde çalışıyoruz. Mevzuata hakim olmamız, nerdeyse yasaların çıktığı ilk günden itibaren yasayı en ince detayına kadar ele almamız, interaktif hizmet formatlarımız, enformasyonumuz ve en önemlisi referanslarımız, bizlere konusunda Türkiye'nin ilki ve en başarılısı olmanın huzurunu yaşatmaktadır.

Çalışma sistemimiz SLL veri şifreleme teknolojisinin getirdiği güvenli web platformunda sağlandığının yanısıra, başvuranların yine web ortamında "hizmet talep formu"nu doldurmak veya talebin faks ya da elektronik posta ile iletilmesi şeklinde de yürütülmektedir. Teknolojinin olanakları ve geliştirdiğimiz çalışma formatları, bilgi odaklı hizmet sektörünün elemanlarından birisi olan AB UYUM GROUP u ve onun hizmetlerini Türkiye'nin her ilinde ki müşterisinin ofisine taşımıştır. Müşterimizle olan uzaklığımız, müşterimizin telefonuna ve klavyesine olan uzaklığı kadardır.

Güncel Çalışma Konularımız:

YETKİ BELGELERİ İÇİN BELGELENDİRME VE DANIŞMANLIK
Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine giren taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetler ile kendi araç/araçlarıyla kendi ana esas iştigal konusu kapsamında işini idame ettirmek amacıyla getir-götür türünden eşya/yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini temin edebilmek amacıyla verilen hizmetler.
Yetki belgeleri

SRC, ODY, ÜDY BELGELERİNİN MUAFİYET KAPSAMINDA DOĞRUDAN TEMİNİ
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile bunlar tarafından istihdam edilen/edilecek kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne sahip olma şartına tabi olanlara, yasanın tanımış olduğu hakları ve mevzuatlarda ki imkanları kullanarak yeri geldiğinde araştırarak kişi ya da firmalara belgeleri eğitime gitmeden, sınava girmeden, fahiş bedeller ödetmeden en önemlisi iş kaybı yaşatmadan temin edilmesidir.
src, ody, üdy belgelerinde muafiyet koşulları

SRC, ODY, ÜDY BELGELERİ EĞİTİMİ HİZMETİ
Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olma şartına tabi olupta yönetmelikte ki doğrudan alma şartlarına haiz olmayan kişilere, istemiş oldukları ve yapmış oldukları taşımacılık faaliyetine esas teşkil eden belgeler kapsamında eğitimlerin verilmesi, takip eden sınav süreci için hazırlanmaları ve başvurularının yapılması hizmetlerini içerir. 
src, ody, üdy belgeleri eğitimi

PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME BELGESİ HİZMETİ
Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ile ilgili yönetmeliklerle, sürücüler için zorunlu hale getirilen psikoteknik değerlendirme belgesinin temini amacıyla yapılan hizmetleri içermektedir. Türkiye genelinde www.abuyum.com  portalı altında, AB UYUM GROUP normlarında, pekçoğu bölgede ve illerde yapılmaktadır.
psikoteknik değerlendirme belgesi

YETKİ BELGESİ YENİLEME VE DEĞİŞTİRİLMESİ HİZMETİ
Yetki belgelerinin yenilenmesi, değiştirilmesi veya ilk defa alınacak olması arasında prosedür olarak fazla bir fark yoktur. Yenilenmesi istenilen belge kapsamında, taşımacının yetki belgesinin yenilenmesine ilişkin genel ve özel şartlara sahip olacağının yanısıra ilk başvuruda ki gibi gerekli belgelerin hazırlanması ve dosya halinde sunulması gerekecektir. Şubelerimize ve bayilerimize başvuran mükellefler, taşımacılık faaliyetleri aksamadan sorunsuz şekilde yeni belgelerine sahip olacaklardır.
yetki belgesi yenilenmesi veya değiştirilmesi

YETKİ BELGESİNE ARAÇ İLAVESİ / DÜŞÜMÜ HİZMETİ
Yetki belgesi sahipleri, taşımacılık faaliyetleri süresince taşıt kartı olmayan ya da diğer bir anlatımla, yetki belgesinin eki taşıt belgesine eklenmemiş taşıtları taşıma faaliyetlerinde kullanamazlar. Denetime maruz kalmaları halinde bu konumdaki araç/araçlar için Karayolu Taşıma Kanunu'nun 26. maddesinin (a) bendine göre 2.615.-TL idari para cezasıyla cezalandırılırlar. Taşımacı satın aldığı aracın taşıt kartını temin etmeden, taşıtını kesinlikle trafiğe çıkartmaması gerekir. Diğer bir husus ise yetki belgesinin eki taşıt belgesine kayıtlı bir aracın satılması halinde bakanlığa 60 gün içinde beyan edilmesi şartının olduğudur. Aksi halde 5 ihtar karşılığı cezai müeyyide uygulanırki bu da 395,-TL'dır. Talep etmeniz halinde, satılan ya da yeni alınan aracınız/araçlarınız asgari sürede belgelendirilecek, atıl süreyi minimize ederek bu yönde ki iş kayıplarınızın önüne geçilecektir.
araç ilavesi ve düşümü hizmeti

FİRMA BİLGİLERİNDE Kİ DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİMİ HİZMETİ
Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yetki belgesini aldıktan sonra ya da ileri bir tarihte unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler. Bu önele uymayan taşımacı (5) uyarma cezasıyla, cezalandırılır. 2013 yılı için bir uyarmanın karşılığı 79,-TL olup toplamında 395,-TL'dır. Portal sayfalarımızda daha detaylı olarak inceleme imkanı bulabileceğiniz bu tür idari yaptırımlar, yetki belgesinin iptaliyle son bulmaktadır.
Kesinlikle gözardı edilmemesi gereken değişiklik bildirimleri için en doğru hizmeti alabilir, yönetmelik ve genelgelerden eşzamanlı bilgilendirilir, yönlendirilirsiniz.
firma bilgilerinde ki değişikliğin bildirimi yükümlülüğü

YASAL SORUNLARDA HUKUKİ DESTEK VE MÜŞAVİRLİK
Sektör çalışanları, hukuken haklı olup olmadığınız tespit edilsin ve yasal platformlarda mağduriyetinizin giderilmesi ve hakkınızın iadesini istermiydiniz? Bize ulaşın hukuk müşavirlerimiz yanınızda olsun.
Hukuk müşavirleri, müvekkilinizin savunmasında etkin ve sizi sonuca götürecek kusursuz bir bilgi donanımına sahip olmak istermisiniz? Bize ulaşın danışmanlık hizmetimizden yararlanın.
yasal sorunlarınız için hukuki destek / danışmanlık hizmeti

YASA VE YÖNETMELİKLER KAPSAMINDA DAİMİ MÜŞAVİRLİK HİZMETİ
Mükelleflere ihtiyaçları olan belgelendirme hizmetlerinin yanında yıllık anlaşmalarla daimi olarak ta hizmet vermekteyiz. Karayolu Taşıma Yönetmeliği ile Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği için hergün ki rutin gözlemler ve yeni çıkan ya da yürürlükte olan yönetmelik maddelerinde meydana gelen değişikliklerin işlenmesi, genelgelerin takibi, mükelleflerimize güvenli aynı zamanda huzurlu bir çalışma ortamı sağlamaktadır.
daimi müşavirlik hizmeti

YENİLENECEK EHLİYETLER İÇİN ZORUNLU SAĞLIK RAPORU HİZMETİ
Sağlık raporları için hastanelere gitmenize, nerde nasıl ne şekilde yapılır koşuşturması, gereksiz iş ve zaman kaybını düşünmeyin bizi arayın. Eğer ki işyerinizde en az 10 kişiyseniz konusunda yetkili uzman hekimlerimiz bizzat kendi işyerinizde sizleri ziyaret edecek, zorunlu olan tetkik ve muayenenizi işyerinizde gerçekleştirecektir. Emniyet müdürlükleri önünde kuyruklar oluşmadan bizi arayın hizmetinizi başlatalım.
ehliyet yenilemede sağlık raporu