4925 sayılı KTK - 2014 Yılı idari para cezaları ve miktarları


AAA


4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu İdari Para Cezaları Miktarları                                      

01/01/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında Uygulanacak Ceza Miktarı      www.abuyum.com                    

4925 sayılı Kanunun 26 ncı Maddesinin; Uygulanacak Ceza Miktarı
(a) bendinin;                           [TL]
 

İlk cümlesindeki ceza miktarı:

(5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

1.039,-

İkinci cümlesindeki ceza miktarı:

(5 inci maddeye göre yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
519,-

(b) bendindeki ceza miktarı:

(5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

519,-

(c) bendindeki ceza miktarı:

(5 inci maddenin altıncı fıkrasına göre taşıma hizmetini yapmaktan kaçınan taşımacılara)

 519,-

(ç) bendindeki ceza miktarı:

(5 inci maddenin yedinci fıkrasına aykırı davranan bir taşımacının diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde)

1.558,-
(d) bendinin;  
  
ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
519,-
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına aykırı davranan taşımacılara)
311,-
(e) bendindeki ceza miktarı:

  ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı davranan yolcu taşımacılarına)
1.039,-
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin ikinci fıkrasına yakırı davranan taşımacılara)
519,-
üçüncü cümlesindeki ceza miktarı:
(7 nci maddenin altıncı fıkrasına aykırı davranan taşımacılara)
311,-

 (f) bendindeki ceza miktarı:

(10 uncu maddeye aykırı davranan acente ve taşıma işleri komisyoncularına) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
1.558,-
(g) bendinin;


ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(11 inci maddeye aykırı davranarak ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere veya ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara veya değişik ücret ve zaman tarifeleri uygulayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
519,-
ikinci cümlesindeki ceza miktarı:
(Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
207,-

(ğ) bendindeki ceza miktarı:

(13 üncü maddeye aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dâhilindeki iki nokta arasında taşıma yapması halinde, taşıt sahibine veya şoförüne) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)

3.117,-
(h) bendindeki ceza miktarı:
(14 üncü maddeye aykırı davrananlara)
 519,-
(ı) bendinin;  
   ilk cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yaptırmayan taşımacılara)
1.039,-
İkinci cümlesindeki ceza miktarı:
(18 inci madde hükümlerine göre sorumluluk sigortası yapmaktan kaçınan sigorta şirketlerine) (Ödemesi gereken sigorta priminin 10 katı)
10 KATI
(i) bendindeki ceza miktarı:
(22 nci maddenin ikinci fıkrasına uymayan ve yükümlülükleri yerine getirmeyen taşımacılara)
519,-
(j) bendindeki ceza miktarı:
(32 nci maddeye aykırı olarak terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara)
519,-
(k) bendindeki ceza miktarı:
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere)
519,-
(l) bendinin;  
  ilk cümlesindeki ceza miktarı:  
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförlere) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
207,-
ikincisi cümlesindeki ceza miktarı  
(5 inci maddesine göre mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan şoförün işleticisine) (aynı kabahat için 48 saat geçmeden ikinci ceza verilmez.)
519,-