K2 Yetki Belgesi tanımı ve başvuru


AAA

 

"K2 Yetki Belgesine başvurmak için sizden hizmet satın almak istiyorum"

K2 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

K2 belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.

K2 belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır.

K2 belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus (kamyon ya da kamyonet)özmal birim taşıta sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonet / kamyonetlerle taşımacılık yapmak üzere başvuranların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır ki, "yıldızlı" K2 yetki belgesi ücreti 1.061,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine toplam yüklü ağırlığı 3500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirmek istemeleri halinde; K2 yetki belgesi geçerli tam ücreti üzerinden % 90 fark öderler ki; Bu durumda ödenecek olan fark, 9.555,-TL'dır.

Kamyonetler için uygulanan ücret 2017 yılı için (*K2 belgesi) 1.061,-TL dır. Kamyonlar için uygulanan ücret 2017 yılı için (K2 belgesi) 10.616,-TL dır. K2 yetki belgesine kayıt edilecek olan her bir araç için 99,-TL taşıt kartı bedeli için Bakanlığa ayrıca ödeme yapılır.

K2 belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

K2 belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (aksi halde aşağıda ki şartlar aranır)
b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine (src) sahip olmaları,
ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,
d) Şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları,

NOT: Günümüz itibariyle, "kamyonlar" ve toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı "kamyonet" türü araçlar için denetimler başlamış, K2 belgesi olmayan vergi mükellefleriyle, K2 belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip vergi mükelleflerine denetimler esnasında Karayolu  Taşıma  Kanunu'nun 26/a bendine göre 1.253,-TL ve 625.-TL, Yetki Belgesine kayıtlı araçta/araçlarda taşıt kartı bulundurmadan faaliyetlerde bulunanlara ise 26/e bendine göre 625,-TL idari para cezası uygulanacaktır. K2 belgesi nedir? K2 belgesi nereden ve nasıl alınır? K2 belgesi bedeli ne kadardır? K2 belgesi kapsamına kimler girer? gibi soruların cevaplarını, ayrıca "sıkça sorulan sorular" ve "portal" sayfalarımızdan da görebilirsiniz.

K2 belgesi nedir? K2 belgesini kimler alır? K2 belgesinin süresi ne kadardır?
Açıklamalar ve Yorumumuz:
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde geçen taşımacı, eşya taşımacılığı ve ticari kelimelerinden yanılgıya düşmemek ve doğru ifade çıkarmak için K1’e bakmak gerekir. K2 belgesi: Gerçek veya tüzel vergi mükellefleri sahip oldukları araç/araçlarla ve ruhsatta bu araç/araçların cinsinin belirtildiği bölümde kamyon veya kamyonet ibaresi bulunuyor, bu tip araçlarla kendi işlerinin gerektirdiği şartlarda ve işlerini idame ettirebilmek maksadıyla, mamul, yarı mamul veya hammaddelerini bir şekilde getir-götür türünden taşıyorlar, 3. şahısların mallarını taşımıyorlar ise ve nakliye faturası düzenlemiyorlarsa K2 belgesi kapsamına girerler. K2 Belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet eşya taşımaya mahsus (kamyon / kamyonet) özmal ticari taşıta sahip olmaları gerekir. Araç sayısı ne olursa olsun K2 Belgesi her zaman 1 tane düzenlenir. Her araç için ayrı ayrı K2 Belgesi verilmez, her araca ayrı olmak üzere taşıt kartı düzenlenir. Mükellefin hem kamyon hemde kamyoneti olduğunda (yıldızlı K2 verilmez).  Mükellefin kamyonu olması halinde, toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen araçlara tanınmış olan indirimli ücretten ve yine tanınmış olan muafiyetlerden yararlanamaz. K2 belgesinin süresi beş yıldır. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. (yenileme tarihindeki geçerli ücreti öğrenmek için arayınız)

Önemli bir detay: Vergi mükellefleri ÖTV vergi farkını ödeyerek sahibi oldukları "görünümü aynı ancak hususi otomobil statüsündeki" kamyonetleri, K1 ya da K2 yetki belgesine kayıt ettirmeden kullanabilirler. Bu tür araçlar kesinlikle Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmez ve hatta aracı kullanan sürücülerden SRC belgesiyle psikoteknik değerlendirme belgesi de istenmez.

Örneğin: Tekstil firması kendi adına kayıtlı kamyonet türü aracı ile toptandan kumaş ve malzeme alıyor, atölyesine götürüyor, fason üreticilere işleri teslim ediyor, dikilen malları deposuna getiriyor, aldığı siparişi müşterisinin mağazasına götürüyor v.s. gibi. Görüldüğü üzere yapılan tüm taşımacılık faaliyetleri firmanın kendi esas iştigal konusu kapsamında ve firmanın işlerini ve kendisini idame ettirmek amacıyla yapılıyor olmasıdır. Firma başka bir vergi mükellefinin ürünlerini taşımamakta ve kesinlikle 3. şahıslara nakliye (navlun) faturası düzenlememektedir.

Daha detaylı ayrıntılar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza bakınız.

K2 Belgesinin yıllara göre ücretleri:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YATIRILIR

27.02.2006 tarihine kadar ki ücret: 650,-YTL
27.02.2006 tarihine kadar, her araç için taşıt kartı ücreti: 50,-YTL
01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 5.390,-YTL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 701,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 54,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2007 itibariyle, tüm ücretleri %7,8 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 5.778,-YTL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 347,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 57,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2008 itibariyle, tüm ücretleri %7,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 6.471,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 388,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 63,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2009 itibariyle, tüm ücretleri % 12 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 6.613,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 462,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 64,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2010 itibariyle, tüm ücretleri % 2,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 7.122,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 712,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 68,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2011 itibariyle, tüm ücretleri % 7,7 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 7.852,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.177,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 74,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2012 itibariyle, tüm ücretleri % 10,26 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 8.464,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.116,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 79,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2013 itibariyle, tüm ücretleri %7,80 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 8.796,-TL
K2* (Yıldızlı) Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar) 2.199,-TL
25.07.2014 den itibaren 2.199,-TL uygulamasından vazgeçilip, %90 indirimle 880,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 82,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2014 itibariyle, tüm ücretleri %3,93 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 9.685,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 968,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 90,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2015 itibariyle, tüm ücretleri %5,58 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 10.225,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.022,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 95,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2016 itibariyle, tüm ücretleri %3,83 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K2 Yetki Belgesi ücreti: 10.616,-TL
K2 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.061,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 99,-TL

 k2 belgesi

 

K2 belgesini almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelendirme hizmetine sahip olmak isterseniz, altta yer alan "Sepete Ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz!

AB UYUM GROUP'a başvurunuzu yaptıktan sonra ki süreçte, belgelendirme hizmetiniz yönünde sizden isteyeceğimiz belgeler, dilekçe ve orjinal formlar, resimli ve detaylı doldurma kılavuzları ile belgelerin ve hizmetin fizibilitesine ilişkin tüm maaliyetler, detaylarıyla tarafınıza iletilecektir. Hizmet süresince firmanızla ilgilenecek olan müşteri temsilciniz her an klavye ve telefonunuza olan uzaklığınız kadar yakın olacak ve sizi yönlendirecektir.

AB UYUM GROUP ihtiyaç duyulan anda belgelendirme hizmeti verdiği gibi, daimi müşavirlik hizmeti de vermektedir.
AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.