K1 Yetki Belgesi tanımı ve başvuru


AAA

 

"K1 Yetki Belgesine başvurmak için sizden hizmet satın almak istiyorum"

K1 Yetki Belgesinin tanımı, başvuranlarda ve araçlarda aranan şartlar

K1 Yetki belgesi, ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.

K1 türü yetki belgesinin şartları:

a) Gerçek kişiler:

K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 1 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının  30 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır ki, (*K1 belgesi) belge bedeli 2.123,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte gerçek kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartlarını sağlarlar ve geçerli tam ücret olan 21.235,-TL üzerinden % 90 fark öderler. Bu durumda ödenecek olan fark, 19.112,-TL'dır.

b) Tüzel kişiler:

K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dahil tüzel kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olması,  özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 110 tondan az olmaması ve 10.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi taşımacılık yapmak üzere başvuran tüzel kişilerden 1 adet özmal birim taşıt dışında asgari kapasite ve sermaye şartı ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan (ODY4 belgesi) şart aranmaz ve bunların yetki belgesi ücretlerinde % 90 indirim uygulanır ki bu da 2.123,-TL'dır. Bu şekilde yetki belgesi alanlar, yetki belgesi eki taşıt belgesine azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogram’dan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş taşıt/taşıtları kaydettirerek yurtiçi faaliyette bulunmak istemeleri halinde; K1 yetki belgesi için bu Yönetmelikte tüzel kişiler için öngörülen asgari kapasite ve sermaye şartları ile 43 üncü maddenin onbeşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan (ODY4 belgesi) şartı sağlarlar ve geçerli tam ücret olan 21.235,-TL üzerinden % 90 fark öderler. Böylesi bir durumda ödenecek olan fark, 19.112,-TL'dır

K1 türü yetki belgesinin eki taşıt belgesine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. K1 yetki belgesi için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır.

Asgari kapasitenin hesaplanmasında tonaj değerleri belirlenirken sadece motorlu taşıtlar dikkate alınır.  Çekici cinsi taşıtlardan katar ağırlığı 40 tondan fazla olanların katar ağırlıkları 40 ton, kamyon cinsi taşıtlardan azami yüklü ağırlığı 32 tondan fazla olanların azami yüklü ağırlıkları 32 ton kabul edilir.

K1 yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgeleri eki taşıt belgelerine kaydedilecek/kayıtlı taşıtlarının geçerli araç muayenesinin bulunması şarttır. Ancak uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan ve yurt dışında bulunması sebebiyle yasal süresi içinde muayenesi yapılamayan araçlar, bu durumun belgelendirilmesi ve yurda giriş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilebilir.

Oto kurtarıcı, para/altın gibi değerli kağıt/maden taşıyan zırhlı ve benzeri özel amaçlı taşıtla/taşıtlarla K1 yetki belgesi almak isteyenlerden tonaj bakımından asgari kapasite şartı aranmaz. Bu şekilde K1 yetki belgesi alan kişilerin taşıt belgelerine başka cins taşıt kaydedilebilmesi için tonaj bakımından asgari kapasite şartının sağlanması zorunludur.

İl / şehir sınırları içinde toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu aşmayan kamyonet türü araçlarla yapılacak olan ticari amaçlı eşya taşımacılığı faaliyetleri için "yıldızlı" K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinden tonaj yönünde asgari taşıma kapasitesi şartı aranmaz ve en az 1 adet kamyonet sahibi olunması yeterlidir. Bu konumda ki mükellefler için, *K1 belgesi bedeli %90 indirimli olup, normal ücret olan 21.235,-TL yerine 2.123,-TL bedelle verilir.

Günümüz itibariyle, "kamyonlar" ile toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı "kamyonet" türü araçlar için denetimler başlamış, K1 belgesi olmayan vergi mükellefleriyle, K1 belgesi olupta taşıt kartı olmayan araçlara sahip vergi mükelleflerine denetimler esnasında Karayolu  Taşıma  Kanunu'nun 26/a bendine göre 1.253,-TL ve 625.-TL Yetki Belgesine kayıtlı araçta/araçlarda taşıt kartı bulundurmadan faaliyetlerde bulunanlara ise 26/e bendine göre 625,-TL idari para cezası uygulanacaktır. K1 belgesi nedir? K1 belgesi nereden ve nasıl alınır? K1 belgesi bedeli ne kadardır? K1 belgesi kapsamına kimler girer? gibi soruların cevaplarını, ayrıca "sıkça sorulan sorular" ve "portal" sayfalarımızdan da görebilirsiniz.

K1 yetki belgesi sahipleri sözleşme yapmak suretiyle başkalarına ait araçları kiralayamazlar, yetki belgelerinin eki taşıt belgesine kendisine ait olmayan araçları ilave ettiremezler.

Yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinin yenilenmesi için; yetki belgesinin geçerlilik süresinin bitim tarihinin 60 gün öncesinden itibaren Bakanlığa yazılı olarak müracaat edebilirler. Yetki belgesi, yenileme ücretinin ödendiği tarih esas alınarak yenilenir. Yenileme ücretinin, yetki belgesinin bitim tarihinden önce ve ödeme tarihindeki geçerli yenileme ücreti olarak ödenmesi şarttır. (yenileme tarihindeki geçerli ücreti öğrenmek için arayınız)

Tüzel kişiliği haiz ve toplam yüklü ağırlığı 3500 kg ve üzeri araç/araçlar nedeniyle indirimsiz bedelle alınmış K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY4) mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. ODY3, ÜDY4 ve ÜDY3 türü mesleki yeterlilik belgelerinin ODY4 türü belgenin üstünde olması, fazlasıyla kabul görecektir.

K1 belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde, şoförlerden SRC3/SRC4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

K1 belgesi nedir? K1 belgesini kimler alır? K1 belgesinin şartları nedir?
Yorumumuz:
K1 belgesi, kamyon/kamyonet türü araç/araçlara sahip gerçek ve tüzel vergi mükelleflerinin ticari maksatlı eşya taşımacılığı faaliyetlerine verilen yetki belgesidir. Bu belgede esas olan husus, taşıtların yapmış olduğu taşımacılık faaliyetinin para kazanma amacıyla yapılıyor olmasıdır. Belge alacak olan kendine çalışan nakliyeci-kamyoncu esnafı da olabilir, eşya taşımacılığında bulunmak üzere kurulmuş bir şirket de olabilir. Ancak K1 belgesinin alınmasına yönelik ve gerçek ya da tüzel vergi mükelleflerine göre farklılık gösteren şartlar mevcuttur.

a.) Gerçek vergi mükellefleri yani şahıs firmalarının en az 30 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç/araçlarının olmasıdır.
b.) Tüzel kişiler yani limited şirketi, kollektif şirketi, anonim şirketi veya kooperatiflerin en az 110 ton azami yüklü ağırlığa sahip araç/araçlarının olması şarttır. Tonaj şartıyla ilgili genelge için tıklayınız!

Toplam yüklü ağırlığı 3500 kg geçmeyen kamyonetlerle alınacak, sadece il / şehiriçi eşya taşımacılığı yapacak, yıldızlı K1 yetki belgesine ilişkin istisnalar üstte belirtilmiştir.

K1 belgesine ilişkin bir örnekleme yaparak çok sık rastlanan bir uygulama hatasına da dikkat çekmek isteriz. Karayolu Taşıma Yönetmeliği esasları kapsamında yapılan denetimlerde en çok 26/a bendine muhalefetten dolayı 1.253,-TL idari para cezası uygulandığına şahit oluyoruz.

Örneğin:
Ortaklarının benzer olması nedeniyle organik bağı bulunan grup şirketleri vardır. Çoğu kez taşıtların kullanımı esnasında a firmasının ya da b firmasının malı olduğuna bakılmaksızın, a firmasının aracıyla b firmasının malı taşınır. Halbuki yasa nezdinde farklı vergi ve ticaret sicili olan her şirket kendi başına ele alınır. Böylelikle a firması ve ona ait araçlar ayrı, b firması ve araçları da ayrı değerlendirilmeli ve birbirinden bağımsız belgelendirilmelidir. Denetimlerde araç ve firma bilgilerine bakılıyor hatta sürücü de dahil, daha sonra araçta taşınan malın irsaliyesi kontrol ediliyor. Eğer ki, a firması aracında b firmasının malını taşıyorsa ve K1 belgesi yoksa, K1 belgesi olmadan taşımacılık faaliyetinde bulunduğuna hükmedilerek ceza uygulanıyor. Bu örnekleme de K1 ve K2 belgesi arasındaki farkı da anlamış oluyoruz.

Daha detaylı ayrıntılar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza bakınız.

K1 Belgesinin yıllara göre ücretleri:

ULAŞTIRMA BAKANLIĞINA YATIRILIR

27.02.2006 tarihine kadar ki ücret: 1.300,-YTL
27.02.2006 tarihine kadar, tek aracı olanlara belge bedeli: 
300,-YTL
27.02.2006 tarihine kadar, her araç için taşıt kartı ücreti: 50,-YTL
01.01.2007 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 10.780,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 54,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2007 itibariyle, tüm ücretleri %7,8 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 11.556,-YTL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 694,-YTL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 57,-YTL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2008 itibariyle, tüm ücretleri %7,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2009 TARİHİNDEN İTİBAREN :  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 12.942,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 776,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 63,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2009 itibariyle, tüm ücretleri % 12 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 13.226,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 926,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 64,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2010 itibariyle, tüm ücretleri % 2,2 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2011 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 14.244,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.424,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 68,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2011 itibariyle, tüm ücretleri % 7,7 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2012 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 15.705,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.355,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 74,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2012 itibariyle, tüm ücretleri % 10,26 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2013 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 16.929,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 4.232,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 79,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2013 itibariyle, tüm ücretleri %7,80 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2014 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 17.594,-TL
K1* (Yıldızlı) Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar) 4.398,-TL
25.07.2014 den itibaren 4.398,-TL uygulamasından vazgeçilip, %90 indirimle 1.760,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 82,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2014 itibariyle, tüm ücretleri %3,93 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2015 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 19.372,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 1.937,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 90,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2015 itibariyle, tüm ücretleri %10,11 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2016 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 20.452,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.045,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 95,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2016 itibariyle, tüm ücretleri %5,58 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

01.01.2017 TARİHİNDEN İTİBAREN  
K1 Yetki Belgesi ücreti: 21.235,-TL
K1 Yetki Belgesi ücreti: (toplam yüklü ağırlığı 3,5 ton altı olan araçlar / kamyonetler) 2.123,-TL
Her araç için taşıt kartı ücreti: 98,-TL

TC Ulaştırma Bakanlığı 01.01.2017 itibariyle, tüm ücretleri %3,83 yeniden değerleme oranında artırmıştır.

 k1 belgesi

K1 yetki belgesini almak istiyorum!..

Telefonla, faksla, ofislerimizi ziyaret ederek veya "Hizmet Talep Formu"nu doldurarak bize doğrudan başvurabilirsiniz. İndirimli bedellerimizden faydalanarak belgelendirme hizmetine sahip olmak isterseniz, altta yer alan "Sepete Ekle" linkini kullanınız ve "interaktif hizmet yönergelerini" izleyeniz!

AB UYUM GROUP'a başvurunuzu yaptıktan sonra ki süreçte, belgelendirme hizmetiniz yönünde sizden isteyeceğimiz belgeler, dilekçe ve orjinal formlar, resimli ve detaylı doldurma kılavuzları ile belgelerin ve hizmetin fizibilitesine ilişkin tüm maaliyetler, detaylarıyla tarafınıza iletilecektir. Hizmet süresince firmanızla ilgilenecek olan müşteri temsilciniz her an klavye ve telefonunuza olan uzaklığınız kadar yakın olacak ve sizi yönlendirecektir.

AB UYUM GROUP ihtiyaç duyulan anda belgelendirme hizmeti verdiği gibi, daimi müşavirlik hizmeti de vermektedir. K1 Belgesi

Değerli Müşterilerimiz 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren, cezaların son derece ağır olduğu "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" hakkındaki duyurularımız için TIKLAYINIZ! Son derece önemli ve günceldir!
AB UYUM GROUP bilgisi ve müsaadesi dışında alıntı yapılamaz, tespiti halinde hukuki yaptırımlarda bulunulacaktır.
BİLİŞİM SUÇLARI HK.