Karayolu Taşıma Yönetmeliği


AAA

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

KTY - 1.KISIM / BİRİNCİ BÖLÜM
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ  - Yenilenen hali; 08.01.2018