Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği


AAA

K T F M Y E Y 

KTFMYEY - BİRİNCİ BÖLÜM
Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu yönetmelik; 10.7.2003 tarihli ve 4925 sayılı “Karayolu Taşıma Kanunu” ile 9.4.1987 tarihli ve 3348 sayılı “Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” a dayanılarak hazırlanmıştır.

 20.02.2009 tarih ve 27147 Sayılı Resmi Gazete (6. Değişiklik) / işlenmiş olarak son haliyle "Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği" için tıklayınız