ODY belgesinin tanımı


AAA

ODY ve ÜDY belgesi nedir from AB UYUM GROUP on Vimeo.

ODY belgesi nedir, kimleri kapsar:

ODY, orta düzey yönetici deyimini oluşturan kelimelerinin kısaltmasıdır. Karayolu Taşıma Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde "KTY kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşımacılık faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden müdür/idareci, şef, uzman, operasyon yöneticisi, operatör ve benzeri ünvanlarla istihdam edilen kişileri ifade eder." şeklindedir.

ODY belgeleri dört çeşittir, bunlardan;

ODY1 Belgesi: Uluslararası yolcu taşımacılığı,
ODY2 Belgesi: Yurtiçi yolcu taşımacılığı,
ODY3 Belgesi: Uluslararası eşya/yük taşımacılığı,
ODY4 Belgesi: Yurtiçi eşya/yük taşımacılığı, faaliyetlerinde aranır.

ODY1 belgesini alanlar: ODY2 belgesini, ODY3 belgesini alanlar: ODY4 belgesini de almış sayılırlar. Karayolu taşıma yönetmeliği içinde yer alan yetki belgelerinden F-G-H grubu yetki belgeleriyle, B3, C1, D3 ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile K1 Yetki Belgesine sahip gerçek kişiler hariç olmak üzere, geriye kalan tüm yetki belgesi sahibi mükelleflerin, gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri zorunludur.

ÖNEMLİ NOT!
ODY ve ÜDY türü mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişi/kişileri istihdam etme şartına karşın, yetki belgesi işlem dosyasında yapılacak inceleme neticesinde KTK'nun 5 inci maddesine göre, mesleki yeterlilik belgesine (ODY-ÜDY)sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere, aynı Yasanın 26/k bendine göre 571.-TL  idari para cezası uygulanır. 31.12.2010 tarihine kadar uygulanan uyarma cezası ve akabinde meydana gelebilecek olan faaliyetin 10 günlük süreyle geçici olarak durdurulması cezası uygulamadan kaldırılmıştır.

Yetki belgeli bir taşımacı: Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ODY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

ODY belgesinin kanun ve yönetmelikle zorunlu hale getirildiğine ilişkin maddeler:

İlgili maddeleri alttaki linkten ve "SRC belgesinin tanımı" sayfamızda yazılanlardan tespit edebilirsiniz.

Yetki belgesi sahibi taşımacıların ODY, ÜDY belgeleri açısından yükümlülükleri

Daha detaylı ayrıntılar için "Sıkça Sorulan Sorular" sayfamıza bakınız.

Yöneticinin bu belgeyi almak istemesi durumunda, öncelikli olarak muafiyet kriterlerine bakılması gerekmektedir. Belge doğrudan, eğitimden muaf olup sınavla ya da eğitim+sınav seçeneğiyle alınmaktadır. ODY belgesinin muafiyet kapsamında doğrudan alınabilmesi ile eğitim merkezlerimizden eğitimi almak ve müteakiben sınava girerek elde edebilmesi yönünde ki detayları sayfalarımızdan görebilirsiniz.

ODY belgesi satın almak için, ilgili hizmetin kendi sayfasından ya da altta ki linklerden kendinize uygun seçimi yapabilirsiniz:

ODY1-doğrudan alım  ODY2-doğrudan alım  ODY3-doğrudan alım   ODY4-doğrudan alım
ODY1 belgesi eğitimi ODY2 belgesi eğitimi ODY3 belgesi eğitimi   ODY4 belgesi eğitimi